Địa chỉ: Bình Định

Các bé trường Mầm non Tây Xuân tham gia hội thi "Bé vui khỏe" năm học 2016 - 2017, cấp huyện đạt giải nhất